Login Cyclos
LETS Apeldoorn, vele handen

 

Geweest Nieuws

12 september 2012

Gastcollege op 't Edison

Een aandachtig gehoor van ruim 15 brugklassers nam met belangstelling kennis van het verschijnsel ruilkringen. Ronald Berkhoff verzorgde een gastcollege over alternatieve geldstelsels.

Na de theorie werden de leerlingen aan het werk gezet: noem een vraag en een aanbod. Zo werd in een mum van tijd een ruilkring nagebootst.

Deze leerlingen weten nu veel meer van geld dan hun generatiegenoten...


Verbouwing kostte al met al 1500 API. Allemaal terugverdiend!

Janneke vertelt Als 12e persoon sloot ik me aan bij LETS. Vanaf het begin vond ik Lets sympathiek. Elkaar helpen d.m.v. een systeem met punten. Prachtig wanneer je weinig geld hebt en veel talenten (mogelijkheden). Een mooie en zinvolle manier van uitwisselen met elkaar.
Verhuizing Vele jaren terug verhuisde ik binnen Centraal Wonen van de ene naar de andere woning. Daarbij vroeg ik volop hulp van Letsleden voor het schilderen, de elektriciteit en het timmerwerk. Frans (ook nog steeds bij Lets) heeft een leuke woonplek op mijn zolder gemaakt. Dat deed hij met tweedehands hout en een gebruikte wastafel! Ongeveer 1500 API heb ik daaraan besteed. Het mooie was dat ik dat allemaal heb terugverdiend met massages.
Teleurstellingen Ik was ook wel eens teleurgesteld wanneer mensen regelmatig zeiden; ik heb geen tijd of ik doe de klusjes niet meer die ik aanbied. Of dat iemand geen API betaalde, terwijl ze hun dochter voor massage stuurde. Toch weegt dat niet op tegen wat het allemaal wel is. Meer contact met anderen Er is ook veel in positieve zin veranderd. Sinds het kLETScafé maak ik meer contact met andere leden waardoor de mogelijkheden meer inzichtelijk worden. Zo ook het omgaan met het systeem op de computer. Ter plekke werd me uitgelegd wat ik niet begreep... Zelf heb ik zoal gebruik gemaakt van: - heerlijke ayurvedische massage; - leuke lekkere verjaardagtaarten; - laten snoeien van mijn pruimenboom; - wasmachine vervoeren en aansluiten; - broeken korter laten maken en zo meer.
Plantenruildag Zo genoot ik van de plantenruildag, waar ik ook met mijn mooie bloemen kaarten en de bloesemremedies aanwezig kon zijn. Soms vergeet ik ook, waar ik gebruik van kan maken en wat ik kan aanbieden. De e-mail herinnering met vraag en aanbod houdt mij actief. De volgende .... Ik zou het leuk vinden ervaringen van anderen te lezen in de nieuwsbrief. Groetjes en tot ziens, Janneke


16 december 2011

Workshop 'Lumper maken' tijdens LETScafé werd een groot succes!

Sandra Kneefel (links op de foto) ziet dat 14 cursisten lekker bezig zijn met het vullen van de lempers. Speciaal voor ons maakte zij een vegetarische variant, maar ook de kip- en de rundvulling van deze Indische snack vielen erg in de smaak. Verder smulden de bezoekers van de Soto Ajam en de anderedoor Sandra  bereide gerechten, en dat voor 5 API! Kom volgende keer ook naar het LETScafé!


15 december 2011

Actie RegelRecht

Vanuit de doelstelling meer deelnemers voor LETS te werven hebben Marianne en Ronald zichzelf op 4 november bij de ambtenaren Peerbolte en Dijkstra van Werk en Inkomen uitgenodigd. Wij spraken over de gemeenschappelijke doelstelling van LETS en de Gemeente Apeldoorn: meer deelnemers voor LETS en meer aanbod voor de gebruikers van de RegelRecht strippenkaart. Hoe deze doelen elkaar kunnen versterken, daar ging het over. Het was over en weer een enthousiast gesprek. Op 30 november kwam het bericht dat het deelnemerschap van LETS met de strippen van RegelRecht kan worden betaald. Ook mensen met een uitkering mogen producten en diensten ruilen in het kader van LETS.


10 november 2011

Nieuwtjes vanuit de kerngroep

Als nieuw aangestelde voorzitter van LETS Apeldoorn wil ik heel graag Marja van Dorp en de andere leden van de kerngroep bedanken voor hun vertrouwen in mij. Net zo min als ieder ander weet ik wat de toekomst brengt, maar hoogstwaarschijnlijk ga ik op 1 juli van het komende jaar uit Apeldoorn verhuizen. Tot die tijd zal ik voorzitter zijn. Dat is dus best kort en in die korte tijd wil ik heel graag met jullie allemaal proberen LETS Apeldoorn meer dynamiek te geven en de betrokkenheid van de deelnemers te vergroten.

Dat begon met het maken van een toekomstplan met de LETSers die bij het vorige kLETScafé aanwezig waren - een beetje in de trant van een Eigen Kracht conferentie. Dit leverde een mooi plan op dat nu leven ingeblazen moet krijgen, te beginnen met deze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief krijg de naam kLETSkracht mee, om de inhoud aan te duiden: een krachtig kLETSpraatje om meer leden te werven en de bestaande leden meer te activeren. We hebben voor kLETSkracht gezocht naar een eenvoudige opzet omdat Ronald de website altijd al dynamisch actueel houdt maar niet iedere deelnemer dit weet. Hieronder dan de eerste aflevering met rubrieken die in grote lijnen iedere keer terugkomen. Het streven is kLETSkracht 10 per jaar rond te zenden.

Het maken van kLETSkracht heeft mij aardig wat denkwerk gekost omdat ik niet in deze materie zit. Ik sta daarom open voor tips om kLETSkracht te verbeteren. Ook als je iets wilt bijdragen, laat het weten!

LETSplannetjes

Na het LETS-café van 9 september hebben de aanwezige LETSers een plan gemaakt voor de toekomst van LETS Apeldoorn. Het thema was: hoe kun je jezelf en anderen leren LETS te gebruiken zodat er meer actieve leden komen - met aandacht voor het formuleren van vragen en aanbiedingen en voor het gebruik van de website. Allerlei elementen van het voorgaande promotieplan zitten in dit nieuwe plan verwerkt en die willen we graag met alle LETSers delen. De onderwerpen die in [het toekomstplan] aan bod gekomen zijn * de bekendheid van LETS Apeldoorn vergroten met als doel * meer leden te werven * de circulatie van api's vergroten * de betrokkenheid van nieuwe leden vergroten * de betrokkenheid van stille leden vergroten * persoonlijk contact vergroten. In iedere aflevering van deze kLETSkrant zal vanaf nu een van deze onderwerpen worden uitgewerkt. Heb je zin om je schouders onder een van deze onderwerpen te zetten, neem dan contact op met de kerngroep.

De bekendheid van LETS Apeldoorn - met als doel om meer deelnemers te werven - vergroten door:

Laat het de kerngroep weten als je hiervan iets hebt gerealiseerd.


9 september 2011

Marja van Dorp nam afscheid als voorzitter

LETS leerde ik al jaren geleden kennen uit verhalen van een paar mensen. Het idee van een (diensten)ruilsysteem heeft me altijd aangesproken. Maar omdat ik niet wist wat ik kon aanbieden (voor veel mensen een bekende bescheidenheid), ben ik pas in september 2008 lid geworden. Eerst deed ik de redactie van de nieuwsbrief, maar al gauw werd ik gevraagd een keertje mee te vergaderen met de Kerngroep. Ook Ronald Berkhoff ging meedoen en zo was de Kerngroep in één klap flink versterkt. Met veel enthousiasme gingen we met z’n vijven aan het werk en allerlei nieuwe initiatieven werden ontplooid.

Met veel plezier organiseerde ik samen met Gerda het kLETScafé en als voorzitter van de club, nadat Joke die taak neerlegde, probeerde ik - met wisselend succes - de mannen van kerngroep, Jan, Dick en Ronald, in het gareel te houden.

Maar afgelopen zomer werd het toch een beetje teveel. Ik heb een drukke baan, waarvoor ik veel moet reizen. Daarnaast ga ik me certificeren als NT2-docent en volgend jaar wil ik voor mijn hobby, sacred dance, nog een opleiding doen. Tja, en soms moet je dan kiezen.

Wat een geluk dat Marianne de Bruijn mijn taak, in ieder geval het komende jaar, wil overnemen! Ik merk nu al dat er een frisse wind waait; op het laatste kLETScafé van afgelopen 9 september zijn onder haar leiding al een heleboel ideeën gegenereerd. In de Kerngroep gaat  Eidee ook meewerken als notuliste en er heerst een optimistische sfeer! Met een gerust hart draag ik het stokje dan ook over….

Vanaf deze plaats wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking. Marianne en Eidee wens ik veel succes, ieder in hun nieuwe functie in de Kerngroep.

Verder voor alle LETSers veel handelsplezier en enthousiasme! We zullen elkaar zeker nog tegenkomen bij LETS.

Hartelijke groet,
Marja van Dorp


 

Marianne de Bruyn is de nieuwe voorzitter van LETS Apeldoorn 

Sinds 21 september heeft LETS een nieuwe voorzitter, en wel Marianne de Bruyn, ruim een jaar deelnemer en actief aanwezig. Haar streven is om binnen een jaar meer vaart te brenegn in de ontwikkeling van onze ruilkring. Daartoe organiseerde zij tijdens het laatste kLETScafé een Eigen Kracht Conferentie, hetgeen uitmondde in een plan voor de komende tijd. Dat plan zal in de nieuwsbrief (die kLETSkrant gaat heten) worden gepresenteerd.

Marja van Dorp, die de functie sinds enkele jaren met groot enthousiasme vervulde, overhandigde Marianne de Bruyn een fraai boeket bloemen ter gelegenheid van de bestuurswisseling.

kLETSkracht wordt de naam van onze nieuwsbrief

Marianne is haar nieuwe functie met frisse moed begonnen. Zo neemt zij zich voor om met grote regelmaat (maandelijks is de bedoeling) een nieuwsbrief uit te brengen met als titel "kLETSkracht". Zij heeft al een schema uitgewerkt en een aantal rubrieken bedacht.


 

LETS Apeldoorn organiseerde zaterdag 14 mei 2011 een Plantjesmarkt

Deze door Janneke vervaardigde fotocollages geven eengoede  indruk van deze geslaagde dag.

De kerngroep heeft jammer genoeg niemand bereid gevonden om de Plantjesmarkt in 2012 een vervolg te geven. Volgend jaar beter?